Privacy statement

De Merchandise Fabriek neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De Merchandise Fabriek is de vennootschap onder firma Mychandise V.O.F., kantoorhoudende te Konijnenberg 135 4825BC Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55121918. De Merchandise Fabriek is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Merchandise Fabriek de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe verkrijgen wij jouw gegevens?

De Merchandise Fabriek heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt, bijvoorbeeld tijdens het aanvragen van een offerte, ontwerpvoorstel, of het plaatsen van een bestelling.

Wat zijn de 'juridische gronden' voor het gebruik van jouw gegevens?

Volgens de privacywetgeving moeten wij aangeven welke 'juridische gronden' we hebben om jouw gegevens te gebruiken. De meeste gegevens die wij van je nodig hebben, zijn benodigd vanwege de overeenkomst tussen jou en De Merchandise Fabriek, bijvoorbeeld als gevolg van de aankoop van een product of de afname van een dienst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

- Plaatsen van een bestelling
- Bezorging
- Retourneren & klachtenafhandeling
- Contact met onze klantenservice

Daarnaast kunnen wij je gegevens gebruiken wanneer daarvoor een 'gerechtvaardigd belang' is. Dit doen wij omdat we al onze klanten graag de meest optimale en persoonlijke service willen verlenen. Uiteraard denken we ook hierbij altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:

- Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
- Contact met onze klantenservice
- Bezoek van onze website
- Nieuwsbrief & e-mail
- Persoonlijk advies
- Acties
- Social media

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken. Denk hierbij aan de wettelijke administratieve bewaarplicht die de Belastingdienst stelt aan bedrijven in Nederland, of bijvoorbeeld bij fraude of vermoedens van fraude.

En soms heb je ons zelf toestemming gegeven (opt-in) om je gegevens te gebruiken, dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben of worden de gegevens geanonimiseerd, zodat deze niet langer naar jou zijn te herleiden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we bepaalde data nodig hebben om historische analyses te kunnen doen. Denk daarbij aan rapportages m.b.t. bijvoorbeeld gemiddelde orderwaarde, bestelde items of het gemiddeld aantal producten in een bestelling.

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn als volgt:
- Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages;
- Als wij een ontwerp voor je hebben gemaakt, bewaren wij het gemaakte artwork, de bijbehorende (productie)bestanden en jouw contactgegevens voor maximaaal 7 jaar. Wel zo handig, als je nog een keer iets bij ons wilt bestellen;
- Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming voor maximaal 5 jaar;
- Gegevens die ons helpen om fraude te voorkomen, bewaren wij zo lang mogelijk. Jammer, maar wel nodig.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Binnenkort kun je jouw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt inzien die bij De Merchandise Fabriek over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij De Merchandise Fabriek. Je kunt verzoeken dat De Merchandise Fabriek je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Merchandise Fabriek te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het "gerechtvaardigd belang" van De Merchandise Fabriek of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van De Merchandise Fabriek te verkrijgen. De Merchandise Fabriek zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt (bijvoorbeeld een Excel/CSV-bestand). Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan dan wel zo zijn dat De Merchandise Fabriek je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Hoe kun je gebruik maken van jouw rechten?

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@merchandisefabriek.nl. De Merchandise Fabriek zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat De Merchandise Fabriek een dergelijk verzoek heeft ontvangen. In sommige gevallen kan het zijn dat wij je om aanvullende gegevens vragen, bijvoorbeeld om er zeker van te kunnen zijn dat jij ook echt diegene bent die het verzoek heeft ingediend. Dit zullen wij zeker doen bij onduidelijke verzoeken; we willen natuurlijk niet dat iemand anders er met jouw gegevens vandoor kan gaan. Indien De Merchandise Fabriek je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Wij geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: toeleveranciers en bezorgpartners die de levering van jouw bestelling verzorgen, betaalpartners die ervoor zorgen dat jij bij ons op een veilige manier online kunt betalen, IT-dienstverleners of partijen die onze reviews verzamelen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

- Verwerkers: dit zijn bijvoorbeeld de webhostingpartner bij wie wij onze servers hebben ondergebracht, en de leverancier van ons boekhoudpakket;
- Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en De Merchandise Fabriek: dit zijn bijvoorbeeld onze toeleveranciers en de transporteurs die de levering van jouw bestelling verzorgen;
- Externe adviseurs: dit zijn bijvoorbeeld onze accountant of onze incassopartner.

Het kan zijn dat De Merchandise Fabriek verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een controle door de Belastingdienst.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens De Merchandise Fabriek. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in ons cookiebeleid en het privacybeleid van deze partijen.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Jouw gegevens worden opgeslagen in verschillende databases en we hanteren daarbij altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Natuurlijk houden we je gegevens het liefst zo dicht mogelijk bij huis, liefst in Nederland of in ieder geval binnen de Europese Unie.

In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens wel worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen wij ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. Of we werken met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te waarborgen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Merchandise Fabriek ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van De Merchandise Fabriek worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: "Apparaat") worden opgeslagen. De cookies die via de website van De Merchandise Fabriek worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over 'cookies' hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met vragen of klachten?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop De Merchandise Fabriek je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@merchandisefabriek.nl. Ook wanneer je een klacht hebt over de manier waarop De Merchandise Fabriek jouw gegevens verwerkt, kun je ons een e-mail sturen op bovenstaand adres. Privacy gerelateerde vragen per post kunnen worden geadresseerd aan:

De Merchandise Fabriek
T.a.v. Afd. Privacyzaken
Konijnenberg 135
4825BC Breda
Nederland

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.